Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice
25 10'21

Zmiany w harmonogramie egzaminów czeladniczych

Szanowni Państwo, w związku ze zmianami  w ustawie o systemie oświaty art.44q  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.), który mówi, że warunkiem ukończenia branżowej szkoły I stopnia jest nie tylko uzyskanie pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także konieczność przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeżeli uczeń jest pracownikiem młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego […]

21 10'21

Ulotka-Informacje dla uczniów

   

20 10'21

Ulotka-informacje dla osób 50plus

 

27 09'21

Wyniki, relacja i podziękowania – VII Bieg Rzemieślnika 25.09.2021r

Podziękowania dla wszystkich za udział w sobotnim VII Biegu Rzemieślnika. Dziękuję Związkowi Rzemiosła Polskiego za ufundowanie pucharów dla zwycięzców. Dziękuję Izbie Rzemieślniczej w Katowicach za ufundowanie upominków dla dzieci i młodzieży. Dziękuję Pani Prezydent Miasta Ruda Śląska za ufundowanie pucharów dla zwycięzców. Dziękuję firmom Kuś oraz Ham za ufundowanie poczęstunku dla wszystkich. Dziękuję całemu teamowi […]

15 09'21

Pozyskane Środki dla Cechu

Szanowni Państwo, Miło mi poinformować , że w wyniku złożenia dwóch wniosków, jako Cech pozyskaliśmy z Narodowego Instytutu Wolności z programu Polski Inkubator Rzemiosła fundusze w wysokości 19350 złotych na doposażenie Cechu w sprzęt zwiększający potencjał organizacji oraz 19700 złotych na wzrost potencjału Cechu.

27 08'21

VII Bieg Rzemieślnika-25 września

19 07'21

Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonych subwencji PFR podpisane 16 lipca 2021 roku

Szanowni Państwo, Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej podpisał w piątek 16 lipca br. rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonych subwencji PFR. Adresatami tego rozwiązania są przedsiębiorcy, beneficjenci wsparcia w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju, dla których wartość umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji stanowi co do zasady przychód […]

28 06'21

Konferencja Polski Inkubator Rzemiosła

25 czerwca 2021 roku odbyła się konferencja pt. Polski Inkubator Rzemiosła. Organizatorem konferencji było Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Izba Rzemieślnicza w Katowicach. Ministerstwo Rozwoju reprezentowała Pani Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu oraz Pani Paulina Woźniecka – Naczelnik ds. Rzemiosła. Pani Minister Olga Semeniuk prezentowała założenia projektu Pt. Polski Inkubator Rzemiosła, odnosząc się również do nowej […]

21 06'21

Walne Zgromadzenie Cechu 18.06.2021r

W dniu 18 czerwca w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Katowicach pod przewodnictwem Pana Prezesa Andrzeja Cichonia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu. w którym udział wzięli zrzeszeni Rzemieślnicy oraz zaproszeni Goście. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Izby Rzemieślniczej: Prezes Izby Rzemieślniczej prof. Jan Klimek oraz Dyrektor Naczelny Grzegorz Miketa. Dziękujmy wszystkim uczestnikom spotkania. Dziękujemy Izbie za użyczenie […]

17 06'21

Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości

14 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Rzemieślniczej MŚP w Katowicach. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Doradca Prezydenta RP Pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik wręczyła Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości przedstawicielom Rzemiosła. Serdeczne gratulacje dla wszystkich uhonorowanych Odznaczeniem:             Pan Jacek BARA      Pan Ernestyn JANETA    Pan Janusz PATERMAN