Cech
Producentów
Żywności
Katowice
23 10'20

Informacja ze Śląskiego Kuratorium Oświaty dotycząca zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy do dnia 8 listopada 2020 roku

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego […]

12 10'20

IMPREZA PLENEROWA 09 PAŹDZIERNIK MIKOŁÓW

To już kolejna impreza w ramach projektu  „Polskie mięso drobiowe – dodaj do ulubionych” sfinansowanego z pieniędzy Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego podczas której konsumenci mieli możliwość degustacji potraw przyrządzonych z mięsa drobiowego. Impreza odbyła się w Mikołowie 9 października.

02 10'20

JUBILEUSZ 25-LECIA ZAKŁADU JANDIK

Szanowni Państwo, Zakład Usługowo-Handlowy “Jandik” – Serwis ostrzenia obchodzi w tym roku 25-lecie. Firma powstała na bazie doświadczeń jakie wcześniej zdobyła realizując program serwisowania urządzeń dla przetwórstwa mięsnego. W roku 2001 zakład został uhonorowany statuą “Firma z Jakością 2001”. W lutym 2002 zakład uzyskał certyfikat jakości ISO 9001-2000 zgodny z normą EN. Gratulujemy Panu Januszowi […]

28 09'20

Zmiana obowiązujących wzorów wniosków dotyczących egzaminów czeladniczych i mistrzowskich oraz aktualizacja danych przedsiębiorcy w CEIDG od 1 października 2020 roku

Szanowni Państwo, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje o zmianie obowiązujących wniosków dopuszczających do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego. Wzory druków obowiązują od dnia 01 października 2020 roku i zostają zamieszczone w zakładce EGZAMINY na stronie Izby. Zmiana druków podyktowana jest zapisami Ustawy o rzemiośle Art. 73.  dot. wprowadzania kwalifikacji zawodowych (tytuł […]

24 09'20

Imprezy plenerowe 05 i 19 września Radzionków

Podczas imprez w ramach projektu  „Polskie mięso drobiowe – dodaj do ulubionych” sfinansowanego z pieniędzy Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego  konsumenci mieli możliwość degustacji potraw przyrządzonych z mięsa drobiowego. Głównym celem realizowanego zadania jest skierowanie uwagi konsumentów mięsa drobiowego, na mięso wyprodukowane w naszym kraju, aby spełniało wszelkie normy jakościowe.  Tylko takie mięso i produkty z […]

21 09'20

JUBILEUSZ ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO M.KUŚ

20 września w kościele Św.Michała Archanioła w Orzegowie odbyła się msza święta z okazji jubileuszu 30-lecia działalności Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Małgorzata Kuś oraz urodzin Pani Małgorzaty Kuś. W uroczystości uczestniczył poczet ze sztandarem Cechu. W imieniu Zarządu i członków Cechu gratulacje i życzenia złożyła dyrektor Cechu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności.

21 09'20

Minidegustacje w sklepach firmowych-projekt Polskie mięso drobiowe -dodaj do ulubionych

W ramach projektu sfinansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego w ponad 120 sklepach firmowych członków naszego Cechu odbyły się minidegustacje wyrobów z mięsa drobiowego.  

14 09'20

Walne Zgromadzenie 11.09.2020r.

Szanowni Państwo, Walne Zgromadzenie Cechu odbyło się 11 września 2020 r. Podczas uroczystości Prezes Izby Rzemieślniczej Pan Jan Klimek wręczył nam Platynowy Medal im.Jana Kilińskiego nadany przez Związek Rzemiosła Polskiego. Uroczystość zwieńczył tort z okazji 30-lecia naszego Cechu. Dziękujemy za ufundowanie tortu Panu Januszowi Patermanowi członkowi naszego Cechu. Izbie Rzemieślniczej dziękujemy za pomoc i udostępnienie […]

20 08'20

Walne Zgromadzenie Cechu

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Producentów Żywności w Katowicach w dniu 11 września 2020 r. na godz. 16.00 w siedzibie Cechu W przypadku braku kworum podczas I terminu Walnego Zgromadzenia, II termin Walnego Zgromadzenia Członków Cechu ustalono na godz. 16.30

05 08'20

ZUS ogłasza konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniu 27 lipca br. na stronie www.zus.pl ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek. Termin składania wniosków: 31 sierpnia 2020 r. Cel konkursu: wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami […]

28 07'20

WAŻNA INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW KTÓRZY BĘDĄ ZATRUDNIAĆ MŁODOCIANYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Proszę o zweryfikowanie wieku uczniów z którymi chcą Państwo zawrzeć umowę w roku szkolnym 2020/2021. Jeśli uczeń do 1 września 2020 nie ukończy 15 roku życia do zawarcia umowy konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

29 06'20

PRZYWRÓCENIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW DLA WSZYSTKICH KLAS

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczona została informacja dotycząca powrotu pracowników młodocianych na praktyczną naukę zawodu.   Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie […]

17 06'20

Jubileusz Zakładu Mięsnego Poliwczak

Szanowni Państwo, Zakład Mięsny Poliwczak z Mysłowic świętuje w 2020 roku jubileusz trzydziestolecia istnienia. Dzięki stałym inwestycjom zakład ciągle wzbogaca się o nowe maszyny i urządzenia oraz bezustannie rozwija gamę produktów. Obecnie dostarcza przeszło 130 różnych wyrobów mięsnych wytwarzanych na bazie dawnych, śląskich receptur, z zastosowaniem najnowocześniejszych metod produkcji. Firma Poliwczak jest uczestnikiem programu „Doceń […]

11 06'20

XXXIX PIELGRZYMKA RZEMIOSŁA POLSKIEGO NA JASNĄ GÓRĘ

w niedzielę 28 czerwca 2020 r. odbędzie się XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, która w tym roku, w związku z występowaniem COVID-19, przybierze nieco skromniejszy kształt. Wydarzenie organizowane jest przez Krajową Radę Duszpasterską Rzemiosła przy ZRP.   Planowany program Pielgrzymki – 28.06.2020 r.: 9:00 – zbiórka przy pomniku ks. Kard. S. Wyszyńskiego. […]

05 06'20

EGZAMINY CZELADNICZE

Egzaminy czeladnicze, które przed nami, swoją formą nie będą odbiegać od ubiegłorocznych zasad, choć odbędą się przy zastosowaniu podwyższonego reżimu sanitarnego ze względu na panującą pandemię. Egzamin czeladniczy, jak do tej pory, składać się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego (część pisemna i część ustna). Kompletne wnioski tegorocznych absolwentów Branżowych Szkół I Stopnia  na egzamin czeladniczy będą […]

05 06'20

MOŻLIWOŚĆ SKRÓCENIA UMOWY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

Poniżej przedstawiamy Państwu informację otrzymaną z Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach: Szanowni Państwo, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach przygotowuje się do kolejnego sezonu egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Przygotowaliśmy instrukcje oraz specjalne procedury, które pozwolą na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie Komisji Egzaminacyjnych oraz kandydatów  w przeprowadzanych przez izbę egzaminach.  Cieszą nas kolejne zniesienia obostrzeń, ogłaszane przez Ministerstwo Zdrowia, jednakże martwią […]

29 05'20

Powrót pracowników młodocianych klas III do zajęć praktycznych

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje, że zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (28.05.2020 roku Poz. 953) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, które dopuszcza od 1 czerwca 2020 roku Uczniów klas programowo najwyższych (klasa III) będących […]

12 05'20

Bezpłatne szkolenie online – Zarządzanie sobą i techniki komunikacji 20 maja o 11:00

💡 Czy możliwe jest wyeliminowanie “złodziei czasu”? Jak zawsze wykonywać zadania w terminie i nie zostawać w pracy po godzinach? Skuteczne ZARZĄDZANIE SOBĄ, krok po kroku, na co dzień, pomaga w osiąganiu celów zawodowych. 💡 Jak rozmawiać, by być zrozumianym? Badania wskazują, że sukces biznesowy w 85% zależy od umiejętności komunikowania się, a 1/4 nieporozumień […]

27 04'20

Zarządzanie Czasem – bezpłatne szkolenie online 6 maja 2020 roku o godzinie 11:00

Umiejętność ZARZĄDZANIA CZASEM należy do najbardziej przydatnych kompetencji miękkich. Każdy z nas ma dokładnie tyle samo czasu – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, można jednak nauczyć się nim zarządzać bardziej EFEKTYWNIE i PRODUKTYWNIE. W ramach projektu OdBudowa dla Rzemiosła Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zaprasza Państwa do wzięcia […]

27 04'20

Dyżur telefoniczny dla śląskich przedsiębiorców – Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Dyżur telefoniczny dla śląskich przedsiębiorców W zakresie wsparcia realizowanego przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej w najbliższy czwartek 30 kwietnia 2020 r. od 12:00 do 14:00 pod numerem 32 34 90 626 Zakres udzielanych informacji: Rozwiązania przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 1.0 i 2.0 – wsparcie z ZUS, w tym:  Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności […]

27 04'20

Webinar Śląski Pakiet dla Gospodarki dla Rzemiosła – 29 kwietnia 2020 roku o 10:00

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium Śląskiego Funduszu Rozwoju dotyczącym Śląskiego Pakietu dla Gospodarki dla Rzemiosła, dedykowanym specjalnie dla członków katowickiej Izby Rzemieślniczej. Webinarium odbędzie się 29 kwietnia 2020 roku (środa) o godzinie 10:00 – połączyć należy się przez stronę: https://global.gotomeeting.com/join/570171829 W trakcie spotkania online omówione zostanie 5 filarów pomocowych dla przedsiębiorców odczuwających skutki obecnej […]

20 04'20

ZMIANY W TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Najważniejsze informacje o zmianach w Tarczy Antykryzysowej zostały opublikowane na  stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-20-swiadczenie-postojowe-zwolnienie-ze-skladek-wyjasniamy-co-sie-zmienia Kluczowe punkty to:     Zwolnienie ze składek. Dla kogo? Rozszerzono zwolnienie ze składek na płatników składek zatrudniających od 10 do 49 osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zwolnienie będzie przysługiwało w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych  należności […]

15 04'20

Zarządzanie firmą w kryzysie – bezpłatne szkolenie online 22.04.2020

W ramach projektu OdBudowa dla Rzemiosła Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zaprasza Państwa do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń oraz warsztatów. Pierwsze szkolenie odbędzie się 22 kwietnia 2020 roku (środa) o godzinie 11:00. Rejestracja na szkolenie na stronie: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYuceisqj8vHdzMJJR3ngOWrNDZTf2qvQdu Podczas pierwszego webinaru prof. Jan Klimek, praktyk i teoretyk biznesu, właściciel firmy rzemieślniczej, Dyrektor […]

09 04'20

Życzenia Świąteczne

09 04'20

Zalecenia dla producentów żywności w związku z koronawirusem

Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) obecnie nie ma dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe doświadczenia związane z występowaniem koronawirusów wskazują, że przenoszenie wirusów poprzez żywność nie występowało. http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route   Najważniejsze zalecenia dla producentów żywności: Przeanalizuj wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji powierzchni roboczych, podłóg, maszyn, ale […]

06 04'20

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia 2020 r. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS? Zwolnienie małych firm, […]

03 04'20

Pomoc dla pracowników szpitali-posiłki

Szanowni Państwo,przekazuję dane 2 lokalizacji gastronomicznych w celu dostarczenia towarów do przygotowania żywności dla szpitali zakaźnych. Na dzisiaj mamy pod opieką 2 szpitale w Chorzowie, szpital w Raciborzu, Tychach i Zawierciu. Koordynację dostaw będzie prowadzić Pani Daria Mróz – pracownik Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Tel. 737-461-900 oto dane kontaktowe do kuchni, gdzie już można składować […]

02 04'20

Kryzysowy Punkt Konsultacyjny IR – bezpłatne telefoniczne porady prawne

Uprzejmie informuję, że w ramach Kryzysowego Punktu Konsultacyjnego Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach można skorzystać z bezpłatnych telefonicznych usług Kancelarii Prawnej. Pan Mecenas będzie dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 pod numerem telefonu 606 104 122. Jednocześnie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Pracownikami Izby, którzy również […]

30 03'20

Procedura obowiązująca w zakładach mięsnych w czasie panowania epidemii koronawirusa

ZALECENIA DLA ZAKŁADÓW MIĘSNYCH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM LUB WYSTĄPIENIEM ZACHOROWANIA NA CHOROBĘ COVID-19 U PRACOWNIKÓW ZGODNIE Z OPINIĄ EFSA Z DNIA 9 MARCA 2020R.: Żywność nie jest źródłem transmisji wirusa SARS-CoV-2 i nie ma odnotowanych przypadków zakażenia człowieka koronawirusem SARS-CoV-2 spowodowanych spożyciem skażonej żywności. Ponadto: Obowiązkowe i rutynowo stosowane procedury bezpieczeństwa i higieny pracy […]

13 03'20

IZBA ZAMKNIĘTA DLA KLIENTÓW, ODWOŁANE EGZAMINY

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, od dzisiaj do odwołania Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest ZAMKNIĘTA dla klientów. Zapraszamy do kontaktowania się w biurem Izby: – telefonicznie (32 259 62 61), – e-mailowo (izba@ir.katowice.pl), – wszystkie dokumenty, w tym wnioski dopuszczające do egzaminów, przyjmowane będą TYLKO POCZTĄ TRADYCYJNĄ (plac Wolności 12, […]

04 03'20

Rusza XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach BHP „Bezpiecznie od startu”

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej wraz z Państwową Inspekcją Pracy przystępuje do organizacji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. W tym roku odbędzie się dwudziesta edycja tegoż wydarzenia. Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej […]

19 02'20

NOMINACJE DO KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ IZBĘ RZEMIEŚLNICZĄ

Zarząd Cechu na posiedzeniu w dniu 29 stycznia podjął uchwałę o zgłoszeniu do konkursów organizowanych przez Izbę Rzemieślniczą: Do konkursu Firma z Jakością Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach reprezentowany przez Pana dyrektora Jerzego Smogorzewskiego oraz firmę Nowa Łania Sp.z o.o.właściciela restauracji Łania w Chorzowie Do konkursu Firma Rodzinna firmę Cafe Chopin Sp.z o.o. właściciela sieci […]

19 02'20

WSPÓŁPRACA Z ZSTZ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Z ZAKŁADAMI MIĘSNYMI “HAM”

W dniu 17 lutego 2020 r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy ZSTZ w Piekarach Śląskich a Zakładami Mięsnymi HAM Cichoń i Wspólnicy Sp. J. Umowę w imieniu zakładów podpisał Prezes pan Andrzej Cichoń a z ramienia szkoły Dyrektor Adam Szczepańczyk. Współpraca dotyczyć będzie organizacji praktyk zawodowych dla uczniów kształcących się w zawodach sprzedawca i przetwórca […]

01 02'20

NOWE STAWKI ZA EGZAMINY OD 01.02.2020 R

OD 1 LUTEGO OBOWIĄZUJĄ NOWE STAWKI ZA EGZAMINY: egzamin czeladniczy 716,00 zł egzamin mistrzowski 1432,00 zł egzamin sprawdzający 256,00 zł

23 12'19

Życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

04 12'19

Kondolencje-zmarła Pani Cecylia Stania

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość że zmarła Ś.P. Pani Cecylia Stania mama Pana Andrzeja Stani. Łącząc się w bólu i smutku z Rodziną i Bliskimi w imieniu Zarządu oraz wszystkich członków Cechu składamy wyrazy najszczerszego współczucia Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 5 grudnia  2019 roku – o godzinie 11.00 początek w kaplicy cmentarnej. Parafia […]

29 11'19

100-lecie weterynarii w województwie śląskim

Inspekcja Weterynaryjna Województwa Śląskiego świętowała 27 listopada w Katowicach 100-lecie istnienia polskiej administracji weterynaryjnej. Uroczyste obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Eucharystii przewodniczył Arcybiskup Wiktor Skworc – Metropolita Katowicki, podczas której poświęcił sztandar Inspekcji Weterynaryjnej województwa śląskiego i w homilii docenił pracę lekarzy weterynarii oraz ich troskę o zwierzęta, środowisko […]

06 11'19

Jubileusz ZRW Ernestyn Janeta

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Ernestyna Janety świętuje w 2019 roku jubileusze trzydziestolecia istnienia oraz piętnastolecia funkcjonowania na terenie rozbudowanego zakładu. Zakład swoją działalność rozpoczął jako niewielka, przydomowa firma, która dzięki determinacji właściciela i ciężkiej pracy całego zespołu nieustannie zwiększała produkcję. Obecnie ZRW Janeta posiada własną ubojnię bydła i trzody, rozbiór oraz nowoczesną linię technologiczną, spełniającą wszystkie wymogi […]

25 09'19

Zaproszenie do udziału w badaniu “Oszacowanie strat i marnotrawstwa żywności w przemyśle spożywczym”.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do udziału w ankiecie. Przed przystąpieniem do wypełniania ankiety, proszę o zapoznanie się z krótką instrukcją oraz przygotowanie potrzebnych danych. ankieta dla sektora mięsnego instrukcja do ankiety – sektor  mięsny  

25 09'19

Bezpłatne szkolenie – Pracownicze Plany Kapitałowe

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju organizuje bezpłatne szkolenia otwarte na temat ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. W związku z tym, że PPK obowiązują zarówno pracodawców jak i pracowników zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, gdzie można będzie pozyskać niezbędne […]

10 07'19

Konkurs ZUS dla płatników składek na dofinansowanie

ZUS właśnie ogłosił konkurs dla płatników składek na dofinansowanie działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Nawet pół miliona złotych z ZUS może otrzymać przedsiębiorca, który podejmie działania zmierzające do poprawy warunków pracy. Program adresowany jest do wszystkich firm, a poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa. Wnioski można składać już od 15 […]

24 06'19

30 lat Cechu

24 czerwca przypada 30 rocznica założenia Cechu Rzeźników i Wędliniarzy w Katowicach obecnie Cech Producentów Żywności

12 06'19

VI Bieg Rzemieślnika -wyniki i zwycięzcy

Wyniki VI BIEGU RZEMIEŚLNIKA Ruda Śląska 09.06.2019 dystans 3.5 km M-c Imię nazwisko Firma Rocznik Czas 1. Krzysztof Rzeźniczek HAM 1973 0:12:45 2. Bartosz Wierzba Cech 1997 0:13:56 3. Rafał Paliga ZRW Bara 1978 0:14:08 4. Marek Sadowski ZRW Bara 1977 0:14:42 5. Rafał Grząś ZRW Bara 1978 0:14:44 6. Krzysztof Twardokęs HAM 1979 0:15:08 […]

30 05'19

VI Bieg Rzemieślnika-Plakat informujący

2019BiegRzemieslnika

29 05'19

Patronat nad VI Biegiem Rzemieślnika Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego

Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jan Gogolewski objął patronatem nasz bieg i ufundował puchary dla zwycięzców.

15 05'19

Walne Zgromadzenie Cechu

Uprzejmie informuję,  że Walne Zgromadzenie Cechu Producentów Żywności w Katowicach odbędzie się 6 czerwca 2019 roku o godzinie 14.00 I termin, 14:15 II termin w sali konferencyjnej w siedzibie Izby Rzemieślniczej.

15 05'19

VI Bieg Rzemieślnika

Szanowni Państwo. Z przyjemnością informujemy, że tegoroczny, VI Bieg Rzemieślnika odbędzie się 09 czerwca w Rudzie Śląskiej, na terenie Burloch Areny ul.Bytomska 15. Miło mi poinformować ,że Pani Prezydent Miasta Ruda Śląska ufundowała puchary za I miejsca w głównym biegu na dystansie 3,5 km w kategoriach kobiet i mężczyzn oraz Izba Rzemieślnicza puchary za II,III […]

17 04'19

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz wesołego Alleluja

10 04'19

BEZPŁATNY PROGRAM PIP „BHP W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU MIĘSNEGO”-aktualizacja

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach przyjmuje zgłoszenia do udziału w ogólnopolskim programie prewencyjnym „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu mięsnego”, który będzie realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii  prewencyjno-kontrolnej “DOBRY PRZEPIS NA BEZPIECZEŃSTWO“. Zapraszamy do uczestnictwa w programie wszystkie firmy z województwa śląskiego zajmujące się produkcją, przetwórstwem, konserwowaniem mięsa i wyrobów z mięsa. Celem programu […]

10 04'19

XXVI Wielka Gala-relacja

W sobotę, 6 kwietnia 2019 roku, odbyła się XXVI Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, podczas której nagrodzone były najlepsze firmy województwa śląskiego,  w kategoriach “Firma z Jakością”, “Wiarygodny Lider Biznesu”, “Firma Rodzinna”. Przyjaciołom środowiska rzemieślniczego województwa śląskiego, wręczono Statuetki „Spolegliwy Przyjaciel Rzemiosła”. Muzyczną gwiazdą wieczoru był Andrzej Sikorowski wraz […]

03 04'19

XXVI Wielka Gala Izby Rzemieślniczej

6 kwietnia w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach organizuje XXVI Wielką Galę,podczas której nagrodzone zostaną najlepsze przedsiębiorstwa. statuetkami “Firma z Jakością”, “Firma z Przyszłością”,”Wiarygodny Lider Biznesu” oraz “Firma Rodzinna”. Jak co roku podczas Wielkiej Gali ,jedna osoba zdobywa prestiżowy tytuł”Rzemieślnik Roku”.

28 02'19

Bezpłatne szkolenie w Oddziale ZUS w Chorzowie.E-akta.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy, które wprowadzą wiele ułatwień dotyczących akt pracowniczych. Zmiany przepisów dają pracodawcy możliwość wyboru postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej. Pracodawca sam będzie decydował, czy chce archiwizować dokumenty w postaci papierowej, czy elektronicznej. Będzie można zamienić dotychczasową dokumentację papierową na elektroniczną.W załączeniu harmonogram bezpłatnych szkoleń w ZUS Chorzów.

27 02'19

Międzynarodowe Targi Technik Pakowania i Opakowań

W dniach 05-07 marca 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK WARSAW EXPO odbędzie się IV edycja Międzynarodowych Targów Technik Pakowania i Opakowań.

27 02'19

Bezpłatny program PIP „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu mięsnego”

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach przyjmuje zgłoszenia do udziału w ogólnopolskim programie prewencyjnym „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu mięsnego” – zapraszamy do uczestnictwa w programie wszystkie firmy z województwa śląskiego zajmujące się produkcją, przetwórstwem, konserwowaniem mięsa i wyrobów z mięsa. Celem programu jest poprawa przestrzegania przepisów prawa pracy, pomoc pracodawcom w dostosowaniu zakładu […]

19 02'19

Pismo wystosowane do Dyrektora KOWR w zakresie Funduszy Promocji.

Jako cech jesteśmy zaniepokojeni ostatnimi zawirowaniami związanymi z niedostatecznym nadzorem nad ubojem bydła oraz nieprzychylną kampanią w mediach,która powoduje straty w zakładach mięsnych jak i u hodowców prowadzących chów bydła. Wystosowaliśmy pismo do Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie Funduszy Promocji. Pismo do KOWR

13 02'19

Nominacje do konkursów organizowanych przez Izbę Rzemieślniczą

Zarząd Cechu na posiedzeniu w dniu 21 stycznia podjął uchwałę o zgłoszeniu do konkursów organizowanych przez Izbę Rzemieślniczą: Do konkursu Firma z Jakością firmę Jelux Polska Sp.z o.o. z Żor ,jednego z najbardziej znanych i najczęściej wybieranych dostawców jelit naturalnych w Polsce. Do konkursu Spolegliwy Przyjaciel Rzemiosła Pana Włodzimierza Żurka-Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów […]

09 01'19

Nabożeństwo Eucharystyczne w intencji środowisk gospodarczych województwa śląskiego

Doroczne Nabożeństwo Eucharystyczne sprawowane w intencji środowisk gospodarczych województwa śląskiego odprawiane przez Metropolitę Katowickiego Arcybiskupa Wiktora Skworca, odbędzie się w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach (ul. Mikołowska 32) w dniu 20 stycznia 2019 roku o godz. 12.30. Po uroczystej Mszy Świętej zapraszam na wspólne spotkanie noworoczne, które odbędzie się w salce parafialnej […]

02 01'19

VI Zimowe Igrzyska Rzemieślniczych Szkół Cechowych i Izbowych Zakopane

W terminie 24-27 lutego 2019 roku w Zakopanem organizowane są VI Zimowe Igrzyska Rzemieślniczych Szkół Cechowych i Izbowych. Igrzyska organizowane są przez Branżową Szkołę I Stopnia Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem. Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli szkół dla których organami prowadzącymi są Cech i Izba Rzemieślnicza oraz członków Cechu       […]

27 12'18

Pogrzeb biskupa Gerarda Bernackiego

W piątek w Prudniku zmarł biskup pomocniczy senior archidiecezji katowickiej Gerard Bernacki. Miał 77 lat. W tym roku obchodził 52. rocznicę święceń kapłańskich i 31. rocznicę przyjęcia sakry biskupiej. Pogrzeb biskupa Bernackiego odbędzie się w sobotę 29 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w katowickiej katedrze. O godz. 9.00 nastąpi wprowadzenie trumny z ciałem Zmarłego do katedry, […]

05 12'18

Pismo Zarządu Cechu do Prezesa Izby Rzemieślniczej

W imieniu Zarządu zostało wysłane dzisiaj pismo do Prezesa Izby Rzemieślniczej Jana Klimka z prośbą o zorganizowanie wspólnego spotkania przedstawicieli Cechów i Izby. Celem narady będzie wypracowanie wspólnego stanowiska względem planów podniesienia cen za energię elektryczną dla przedsiębiorców w przyszłym roku o około 40 %. pismo

19 11'18

Kondolencje-Odszedł Pan Henryk Kania z Czarkowa

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Pana Henryka Kani długoletniego członka Cechu. Łącząc się w bólu i smutku z Rodziną i Bliskimi w imieniu Zarządu oraz wszystkich członków Cechu składamy wyrazy najszczerszego współczucia

31 10'18

Zakłady, które wprowadziły rekomendowane stawki godzinowe dla uczniów

Zakłady mięsne „HAM” Cichoń i Wspólnicy S.j. WEINDICH S.j Zakład masarski Herbert Suchanek  

12 10'18

Rekomendowane stawki wynagrodzenia dla uczniów

W dniu 10 października 2018 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie rekomendowanej stawki godzinowej dla uczniów w zawodach branży spożywczej, biorąc pod uwagę: chęć zainteresowania uczniów nauką zawodu w branży spożywczej trudności na rynku pracy w pozyskiwaniu pracowników, problem z dużą rotacją uczniów, Zarząd rekomenduje podwyższenie stawki godzinowej dla uczniów w wysokości: 1 rok nauki […]

14 09'18

Doradztwo gospodarcze dla członków Cechu

Zapraszam członków cechu do skorzystania z darmowych indywidualnych spotkań z Panem Janem Plesińskim. Spotkania po wcześniejszym umówieniu za pośrednictwem cechu, będą się odbywały w każdą środę w biurze cechu w godzinach od 9.00-15.00. Porady będą obejmowały wszystkie zagadnienia , które stwarzają trudności przy prowadzeniu firmy. Pan Plesiński od 27 lat zawodowo zajmuję się doradztwem gospodarczym. […]

13 09'18

Śląska Pielgrzymka Biegowa

Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska którego prezesem jest Pan August Jakubik współorganizator naszego V Bieg Rzemieślnika od 1998 roku organizuje „Pokojowe sztafety biegowe po Europie”, które do tej pory pokonały dystans ponad 20000 km. W bieżącym roku przypada 40. Rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę piotrową. To szczególne wydarzenie przypadające w roku jubileuszowym […]

06 09'18

V Bieg Rzemieślnika – wyniki i zwycięzcy

  Wyniki V Ogólnopolskiego BIEGU RZEMIEŚLNIKA Radzionków 02.09.2018 dystans 3.5 km M-1 Krzysztof Rzeźniczek HAM 0:12:42 M-2 Rafał Paliga ZRW BARA JACEK 0:14:01 M-3 Bartosz Wierzba Cech 0:14:14 M-4 Marek Sadowski ZRW BARA JACEK 0:14:35 K-1 Sabina Psarska Weindich 0:16:45 K-2 Magdalena Smyczek Lesz 0:18:07 K-3 Oliwia Toboła Auto Serwis Toboła 0:19:32 K-4 Joanna Smyczek […]

22 08'18

Bieg Rzemieślnika

Z przyjemnością informuję, że tegoroczny bieg został objęty honorowym patronatem Burmistrza miasta Radzionków. Burmistrz ufundował puchary dla zwycięzców biegu.

02 08'18

V Bieg Rzemieślnika

Szanowni Państwo. Z przyjemnością informujemy, że tegoroczny, V Bieg Rzemieślnika odbędzie się 02 września w Radzionkowie, na terenie MOSIR-u na Księżej Górze. Załączam trasę biegu oraz regulamin i kartę uczestnika do pobrania. Regulamin Bieg 02.09.2018 Radzionków karta_zgłoszeniowa_V_Bieg-Rzemieślnika