Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice
16 01'23

Zmiana opłat egzaminacyjnych

Szanowni Państwo, Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach informuje Państwa o zmianie opłat egzaminacyjnych (Dz.U z 2020 r poz.2159), które będą obowiązywały w roku 2023.   Zgodnie z komunikatem z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. nastąpił wzrost cen o 14,4% (średnioroczny wskaźnik […]

22 12'22

Wycieczki szkolne w zakładach zrzeszonych w Cechu

W grudniu w ramach programu Rozwoju i promocji kształcenia dualnego w rzemiośle zostały zorganizowane wycieczki  dla dzieci ostatnich klas szkół podstawowych do zakładów zrzeszonych w naszym Cechu popularyzujących zawód. Uczniowie ze szkół mogli zapoznać się z procesem produkcyjnym. Uczniowie mieli możliwość poznania różnych  zawodów związanych z produkcją wędlin oraz ze sprzedażą. Zwiedzając zakład obserwowali pracowników […]

21 12'22

Konkurs z wiedzy o rzemiośle

W dniu 19 grudnia w Szkole podstawowej nr 6 w Tychach odbył się konkurs z wiedzy o rzemiośle. Konkurs skierowany był do uczniów klas ósmych. Celem konkursu była promocja wiedzy o zawodach rzemieślniczych, rzemiośle i możliwościach pracy w danym zawodzie oraz zachęcenie uczniów do wyboru branżowej szkoły zawodowej. Dla laureatów konkursu przewidziane były nagrody za […]

16 12'22

Szkolenie z pozyskiwania funduszy UE

W dniu 19 grudnia odbędzie się szkolenie on-line z pozyskiwania funduszy UE. Szkolenie będzie obejmowało następujący zakres: – Cele polityki spójności na lata 2021-2027 – Obszary programów – Formy wsparcia finansowego – Krajowy Plan Odbudowy – Zasady finansowania projektów – Zasady kwalifikowalności wydatków w Nowej Perspektywie 2021-2027 – Horyzont czasowy realizacji przedsięwzięć. – Logika interwencji […]

12 12'22

Kalendarz na rok 2023

Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy Państwu nasz Cechowy Kalendarz na rok 2023. Kalendarze zostały wysłane do wszystkich członków Cechu ,organizacji współpracujących oraz przyjaciół Cechu.

23 11'22

Tańszy prąd dla przedsiębiorców

od 1 grudnia 2022 do końca 2023 roku maksymalna cena prądu dla firm wyniesie 785 złotych za megawatogodzinę (MWh), pod warunkiem, że osoby prowadzące działalność gospodarczą złożą oświadczenie swojemu dostawcy prądu do 30 listopada 2022 roku. Proszę o rozesłanie informacji do zrzeszonych przedsiębiorców. W linku podanym poniżej zawarte są wszystkie potrzebne informacje + wzór oświadczenia […]

02 11'22

Od 1 stycznia dokumenty rozliczeniowe do ZUS tylko przez PUE

Już od 1 stycznia 2023 roku każdy kto jest płatnikiem składek będzie miał ustawowy obowiązek posiadać aktywny profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Nie warto z tym zwlekać. Już dzisiaj profil PUE ZUS przedsiębiorca założy podczas osobistej wizyty w placówce ZUS lub online korzystając ze swojego profilu zaufanego. Dokładna instrukcja, jak to zrobić jest […]

27 10'22

Spotkanie z Wojewodą Śląskim

26 października przedstawiciele naszego Cechu spotkali się z Wojewodą Śląskim Panem Jarosławem Wieczorkiem. Podczas spotkanie poruszonych było wiele kwestii dotyczących spraw naszych przedsiębiorstw, życia gospodarczego jak i społecznego.

27 09'22

Dotacja dla Cechu

Informujmy, iż nasze oferty złożone w konkursie w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 – edycja 2022, zostały zakwalifikowana do realizacji. Otrzymaliśmy dotacje w wysokości w sumie 117 415 złotych. Są to dotacje do realizacji w 2022 i 2023 roku.

16 08'22

Dofinansowanie dla pracodawców i ich pracowników

Fundusz Górnośląski SA prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie do szkoleń dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie. W ramach naboru „Śląskie dla Ukrainy” Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) przedsiębiorca może uzyskać wsparcie na szkolenia zawodowe i naukę języka polskiego dla swojej kadry. Nabór dedykowany prowadzi Fundusz Górnośląski SA w ramach projektu „Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe”. Przedsiębiorca, […]