Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

Szkolenie z pozyskiwania funduszy UE


16 12'22

W dniu 19 grudnia odbędzie się szkolenie on-line z pozyskiwania funduszy UE.

Szkolenie będzie obejmowało następujący zakres:
– Cele polityki spójności na lata 2021-2027
– Obszary programów
– Formy wsparcia finansowego
– Krajowy Plan Odbudowy
– Zasady finansowania projektów
– Zasady kwalifikowalności wydatków w Nowej Perspektywie 2021-2027
– Horyzont czasowy realizacji przedsięwzięć.
– Logika interwencji – spójność projektu.
– Wskaźniki, ich monitoring i dokumentowanie.
– Jak skutecznie przygotować wniosek i rozliczyć dotację

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie cennej wiedzy w zakresie założeń nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Pozwoli bardziej świadomie zaplanować działania i czynności w kierunku przygotowania się do nowej perspektywy finansowej. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną obowiązki wynikające z przywileju otrzymania dofinansowania. Przeanalizowane zostaną wszystkie etapy, począwszy od podpisania umowy, poprzez rzeczową realizację projektu oraz kontrolę i sprawozdawczość, kończąc na fazie trwałości projektu.