Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice
07 01'22

Nowy Ład

W dniu 16.11.2021 Prezydent RP podpisał ustawę „Nowy Polski Ład”, która wprowadziła szereg zmian. Oto najważniejsze z nich: * Kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych podwyższona zostaje do 30.000 zł * Podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do 5100 zł Podatnik może stosować kwotę wolną po 425 zł miesięcznie. Oznacza to, że dochód o wartości […]

21 12'21

Rok 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim

Sejmik Województwa Śląskiego zadecydował o ustanowieniu roku 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim. Ustanowienie roku powinno przyczynić się do popularyzacji tradycyjnego rzemiosła i stanowić inspirację do podjęcia partnerstwa przy organizacji inicjatyw i wydarzeń, co wpłynie na atrakcyjność regionu i poprawę jakości życia mieszkańców. W trakcie roku zaprezentowane zostaną zawody rzadkie, które powoli zanikają, jak również […]

20 12'21

Życzenia Świąteczne

22 11'21

Nabór uczestników do projektu Adepci Rzemiosła 30+

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje o naborze uczestników do nowego projektu aktywizującego osoby bezrobotne.

16 11'21

2022 Rokiem Rzemiosła w województwie śląskim

15 listopada radni Sejmiku zdecydowali, że rok 2022 będzie w województwie śląskim Rokiem Rzemiosła. W uzasadnieniu uchwały napisano, że rzemiosło jest jednym z filarów tradycji polskiej kultury i rozwoju przedsiębiorczości. Podkreślono również, że to nie tylko wyjątkowa dziedzina narodowej gospodarki, lecz również istotna organizacja społeczna i zawodowa. „Nie bez znaczenia jest wymiar edukacyjny działalności rzemieślniczej, zwłaszcza że […]

25 10'21

Zmiany w harmonogramie egzaminów czeladniczych

Szanowni Państwo, w związku ze zmianami  w ustawie o systemie oświaty art.44q  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.), który mówi, że warunkiem ukończenia branżowej szkoły I stopnia jest nie tylko uzyskanie pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także konieczność przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeżeli uczeń jest pracownikiem młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego […]

21 10'21

Ulotka-Informacje dla uczniów

   

20 10'21

Ulotka-informacje dla osób 50plus

 

27 09'21

Wyniki, relacja i podziękowania – VII Bieg Rzemieślnika 25.09.2021r

Podziękowania dla wszystkich za udział w sobotnim VII Biegu Rzemieślnika. Dziękuję Związkowi Rzemiosła Polskiego za ufundowanie pucharów dla zwycięzców. Dziękuję Izbie Rzemieślniczej w Katowicach za ufundowanie upominków dla dzieci i młodzieży. Dziękuję Pani Prezydent Miasta Ruda Śląska za ufundowanie pucharów dla zwycięzców. Dziękuję firmom Kuś oraz Ham za ufundowanie poczęstunku dla wszystkich. Dziękuję całemu teamowi […]

15 09'21

Pozyskane Środki dla Cechu

Szanowni Państwo, Miło mi poinformować , że w wyniku złożenia dwóch wniosków, jako Cech pozyskaliśmy z Narodowego Instytutu Wolności z programu Polski Inkubator Rzemiosła fundusze w wysokości 19350 złotych na doposażenie Cechu w sprzęt zwiększający potencjał organizacji oraz 19700 złotych na wzrost potencjału Cechu.