Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

Śląski Cech Rzeźników i Wędliniarzy w Katowicach obecnie Cech Producentów Żywności powstał w 1989 roku, równolegle z transformacją ustrojową i gospodarczą Polski. Wraz z jej przeobrażeniem odpowiada na potrzeby swoich członków, których zrzesza na zasadzie dobrowolności.

Patronem naszego Cechu jest Św. Łukasz, którego drewnianą figurkę z umieszczonym na niej złotym logo Cechu ofiarowaliśmy Ojcu Świętemu – Janowi Pawłowi II na pamiątkę 10 rocznicy naszego Cechu w czasie Jego pobytu na Śląsku w czerwcu 1999 roku.

Cech posiada sztandar oraz srebrny łańcuch – insygnia władzy cechowej. Prezesem Cechu jest Andrzej Cichoń – właściciel firmy z branży mięsnej ZM HAM. Jego poprzednikami byli Andrzej Stania oraz Jan Serwatka- założyciel Cechu.

Cech szczególną wagę przywiązuje do szkolenia uczniów, którzy po uzyskaniu dyplomów czeladniczych są zatrudniani u swoich pracodawców. Wielu naszych uczniów zdobyło średnie a potem wyższe wykształcenie, kilkunastu naszych uczniów to nasi obecni Członkowie – właściciele zakładów.
Cech opracował i wydał dla potrzeb uczniów podręcznik “Rzeźnictwo i Wędliniarstwo”, którego trzecie już wydanie uzupełnione o dyrektywy Unii Europejskiej ukazało się w 2006 roku. Jest to jedyny “podręcznik – vademecum” dla ucznia, czeladnika i mistrza rzeźnika – wędliniarza w kraju, który otrzymał bardzo pochlebne recenzje zainteresowanych nie tylko w Polsce.

Członkowie Cechu otrzymali wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń. Sztandar Cechu został uhonorowany Platynowym Medalem im. Jana Kiliańskiego i Platynowym Laurem za zasługi dla Rzemiosła Polskiego nadanymi przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie oraz Złotym Medalem Sejmiku Województwa Śląskiego “Za zasługi dla Województwa Śląskiego”
Jesteśmy inicjatorem wielu akcji charytatywnych, pomagając powodzianom, pogorzelcom i wszystkim, którzy tego wsparcia potrzebują.
Podstawowym zadaniem Cechu jest zapewnienie zrzeszonym członkom pomocy instruktażowej i doradczej, Utrwalanie więzi środowiskowych, ochrona praw i reprezentowanie interesów rzemiosła i zrzeszonych przedsiybiorc6w wobec: organ6w administracji państwowej, instytucji samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, zawodowych oraz gospodarczych.

Podstawowym zadaniem Cechu jest zapewnienie zrzeszonym członkom pomocy instruktażowej i doradczej, Utrwalanie więzi środowiskowych, ochrona praw i reprezentowanie interesów rzemiosła i zrzeszonych przedsiybiorc6w wobec: organ6w administracji państwowej, instytucji samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, zawodowych oraz gospodarczych.

Do statutowych celów i zadań cechu należy w szczególności:

  • zabieganie o wszechstronny rozwój środowiska rzemieślniczego oraz przedsiębiorców
  • reprezentowanie interesów rzemiosła i zrzeszonych przedsiębiorców wobec organów władzy państwowej, samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych reprezentujących pracowników zrzeszonych członków
  • inicjowanie i wspieranie współpracy rzemiosła i zrzeszonych przedsiębiorców z innymi organizacjami gospodarczymi i społecznymi
  • utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej
  • udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji
  • udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych i usługowych
  • organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników
  • programowanie i organizowanie przygotowania zawodowego, współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania uczniów szkolonych przez członków
  • organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej
  • prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków cechu w zakresie spraw niezbędnych do prowadzenia zakładów przez członków cechu

Władze cechu


Andrzej Cichoń
prezes cechu
T 32 769 95 59
E biuro@ham.com.pl
Eugeniusz Adamiec
wiceprezes cechu
T +48 604 995 806
E leszspzoo@wp.pl
Jacek
Bara
członek zarządu
T +48 503 111 903
E biuro@zrwbara.pl
Antoni Ochojski
członek zarządu
T +48 669 445 005
E antoni.ochojski@interia.pl
Jerzy Weindich
członek zarządu
T +48 606 806 800
E j.weindich@weindich.pl
Herbert Suchanek
skarbnik cechu