Cech
Producentów
Żywności
Katowice

Śląski Cech Rzeźników i Wędliniarzy w Katowicach obecnie Cech Producentów Żywności powstał w 1989 roku, równolegle z transformacją ustrojową i gospodarczą Polski. Wraz z jej przeobrażeniem odpowiada na potrzeby swoich ponad 50 Członków, których zrzesza na zasadzie dobrowolności. Przez te 30 lat właściciele zakładów rzeźniczo wędliniarskich borykali się z różnymi problemami, począwszy od spraw podatkowo – skarbowych, poprzez kolejne reformy prawa pracy, zusowskie, szkolenia uczniów i wiele innych, nie licząc problemów zaopatrzeniowych, bowiem sytuacja branży mięsnej zawsze była odbiciem sytuacji gospodarczej i politycznej kraju.

Cech nasz, jako wspólnota zawodowa skutecznie te problemy rozwiązywała m.in. przez szkolenia, warsztaty, targi, wystawy i konkursy. W ostatnich latach szczególne starania pozwoliły Cechowi wywalczyć odpowiednie zapisy w Ustawach weterynaryjnych, sanitarnych i podatkowych związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Dzięki ogromnej batalii stoczonej przez Śląski Cech Rzeźników i Wędliniarzy w Katowicach wiele zakładów mięsnych zostało uchronionych przed zamknięciem, uchronionych zostało setki ludzi od bezrobocia, zabezpieczony został byt wielu rodzin. Członkowie Cechu etos pracy i dyscypliny jako priorytetowy mają zakodowany w swoim śląskim pochodzeniu. To dzięki tym wrodzonym cechom potrafili z wielką determinacją odpowiedzieć już na starcie w 1989 roku na wszystkie wyzwania, jakie czekały branżę rzeźniczo – wędliniarską, aby mogła skutecznie konkurować swoimi zakładami z firmami krajów Unii Europejskiej i jak pokazują przykłady – znacznie je prześcignęła.

Cech szczególną wagę przywiązuje do szkolenia uczniów, którzy po uzyskaniu dyplomów czeladniczych są zatrudniani u swoich pracodawców, bądź wyjeżdżają do pracy za granicę. Wielu naszych uczniów zdobyło średnie a potem wyższe wykształcenie, kilkunastu naszych uczniów to nasi obecni Członkowie – właściciele zakładów rzeźniczo – wędliniarskich. Cech opracował i wydał dla potrzeb uczniów podręcznik “Rzeźnictwo i Wędliniarstwo”, którego trzecie już wydanie uzupełnione o dyrektywy Unii Europejskiej ukazało się w 2006 roku. Jest to jedyny “podręcznik – vademecum” dla ucznia, czeladnika i mistrza rzeźnika – wędliniarza w kraju, który otrzymał bardzo pochlebne recenzje zainteresowanych nie tylko w Polsce.

Z inicjatywy naszego Cechu przywrócono tradycyjną nazwę zawodu Rzeźnik – Wędliniarz, zamiast aparatowy przetwórstwa mięsnego i operator maszyn i urządzeń, wypisywanych na dyplomach mistrzowskich i czeladniczych. Członkowie Cechu otrzymali wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń. Dwie firmy – “JANO” z Zabrza i “MAXPOL” z Kuźni Raciborskiej posiadają godło promocyjne “TERAZ POLSKA”. Sztandar Cechu został uhonorowany Złotym Medalem im. Jana Kiliańskiego i “Platynowym Laurem”, “Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego” nadanymi przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie oraz Złotym Medalem Sejmiku Województwa Śląskiego “Za zasługi dla Województwa Śląskiego”. Jesteśmy inicjatorem wielu akcji charytatywnych, pomagając powodzianom, pogorzelcom i wszystkim, którzy tego wsparcia potrzebują. Wielu naszych Członków to ludzie z dyplomami wyższych uczelni, wielu czynnie poświęca się swoim zainteresowaniom pozazawodowym. Mamy wśród nas osoby muzykujące, maratończyka, uprawiające myślistwo, wędkarstwo, jeździectwo i hodowlę koni. Wielu Członków sponsoruje kluby sportowe, zespoły muzyczne i chóralne.

Patronem naszego Cechu jest Św. Łukasz, którego drewnianą figurkę z umieszczonym na niej złotym logo Cechu ofiarowaliśmy Ojcu Świętemu – Janowi Pawłowi II na pamiątkę 10 rocznicy naszego Cechu w czasie Jego pobytu na Śląsku w czerwcu 1999 roku. Cech posiada sztandar oraz srebrny łańcuch – insygnia władzy cechowej. Prezesem Cechu jest Andrzej Cichoń – właściciel firmy z branży mięsnej ZM HAM. Jego poprzednikami są Andrzej Stania oraz Jan Serwatka- założyciel Cechu. Dla konkretnych ludzi, do jakich zaliczają się przedstawiciele branży mięsnej liczy się efekt końcowy. Dzisiaj wiemy, że małe i średnie zakłady rzeźniczo-wędliniarskie lekceważone przez duże mięsne grupy producenckie ostały się na rynku i pomimo przewidywalnych nowych kłopotów i trudności, dzięki Wspólnocie zgromadzonej pod Sztandarem Cechu będą pomyślnie prosperowały.

XX-rocznicę Śląskiego Cechu Rzeźników i Wędliniarzy w Katowicach świętowaliśmy w czasie uroczystej Mszy Świętej w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach oraz na Sesji Jubileuszowej w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Uroczystość zgromadziła ok. 300 osób i była dzięki m.in. sztandarom cechowym manifestacją Wspólnoty Rzemiosła Śląskiego.

Władze cechu


Andrzej
Cichoń
prezes cechu

T 32 769 95 32
E lider@ham.com.pl

Eugeniusz
Adamiec
wiceprezes cechu

T +48 604 995 806
E leszspzoo@wp.pl

Jacek
Bara
członek zarządu

T +48 503 111 903
E biuro@zrwbara.pl

Antoni
Ochojski
członek zarządu

T +48 669 445 005
E antoni.ochojski@interia.pl

Jerzy
Weindich
członek zarządu

T +48 606 806 800
E j.weindich@weindich.pl

Herbert
Suchanek
skarbnik cechu