Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice
07 02'22

Zmarł Pan Maksymilian Gołąbek

04 02'22

Światowy Dzień Rzeźnika i Przemysłu Wędliniarskiego

Z okazji przypadającego w dniu 4 lutego Światowego Dnia Rzeźnika i Przemysłu Wędliniarskiego składam Państwu najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

01 02'22

Apel Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Rzemiosł Spożywczych Związku Rzemiosła Polskiego do Prezesa Rady Ministrów RP

W załączeniu przesyłamy wysłany wczoraj do Kancelarii Premiera RP Apel Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Rzemiosł Spożywczych Związku Rzemiosła Polskiego do Prezesa Rady Ministrów RP Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie udzielenia wsparcia firmom rzemieślniczym z branży spożywczej w związku z  drastycznym wzrostem cen gazu , energii elektrycznej i surowców. Apel Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Spożywczych do Premiera RP.doc

19 01'22

Zmiana opłat egzaminacyjnych

Szanowni Państwo, Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach informuje Państwa o zmianie opłat egzaminacyjnych (Dz.U z 2020 r poz.2159), które będą obowiązywały w roku 2022. Zgodnie z komunikatem z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. nastąpił wzrost cen o 5,1% (średnioroczny wskaźnik cen towarów […]

10 01'22

Egzaminy czeladnicze 2022

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od 2022 r. ulegają zmianie przepisy prawa warunkujące ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu, najpóźniej do 15.06.2022 […]

07 01'22

Nowy Ład

W dniu 16.11.2021 Prezydent RP podpisał ustawę „Nowy Polski Ład”, która wprowadziła szereg zmian. Oto najważniejsze z nich: * Kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych podwyższona zostaje do 30.000 zł * Podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do 5100 zł Podatnik może stosować kwotę wolną po 425 zł miesięcznie. Oznacza to, że dochód o wartości […]

21 12'21

Rok 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim

Sejmik Województwa Śląskiego zadecydował o ustanowieniu roku 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim. Ustanowienie roku powinno przyczynić się do popularyzacji tradycyjnego rzemiosła i stanowić inspirację do podjęcia partnerstwa przy organizacji inicjatyw i wydarzeń, co wpłynie na atrakcyjność regionu i poprawę jakości życia mieszkańców. W trakcie roku zaprezentowane zostaną zawody rzadkie, które powoli zanikają, jak również […]

20 12'21

Życzenia Świąteczne

22 11'21

Nabór uczestników do projektu Adepci Rzemiosła 30+

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje o naborze uczestników do nowego projektu aktywizującego osoby bezrobotne.

16 11'21

2022 Rokiem Rzemiosła w województwie śląskim

15 listopada radni Sejmiku zdecydowali, że rok 2022 będzie w województwie śląskim Rokiem Rzemiosła. W uzasadnieniu uchwały napisano, że rzemiosło jest jednym z filarów tradycji polskiej kultury i rozwoju przedsiębiorczości. Podkreślono również, że to nie tylko wyjątkowa dziedzina narodowej gospodarki, lecz również istotna organizacja społeczna i zawodowa. „Nie bez znaczenia jest wymiar edukacyjny działalności rzemieślniczej, zwłaszcza że […]