Facebook Logo
31 05'21

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA EGZAMINY

Nowe opłaty za egzaminy wynoszą: • Egzamin mistrzowski – 1447,60 zł • Egzamin czeladniczy – 723,80 zł • Egzamin sprawdzający – 258,50 zł

24 05'21

WALNE ZGROMADZENIE CECHU

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Producentów Żywności w Katowicach w dniu 18 czerwca 2021 r. na godz. 12.00 w siedzibie Cechu W przypadku braku kworum podczas I terminu , II termin Walnego Zgromadzenia Członków Cechu ustalono na godz. 12.30

24 05'21

Seminarium Sieci Współpracy w ramach projektu: “Śląskie. Zawodowcy” rejon wodzisławski i raciborski

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w Seminariach Sieci Współpracy, które przygotowano dla pracodawców zainteresowanych przyjęciem na staż/praktykę zawodową uczniów w ramach projektu ‘Śląskie Zawodowcy’. Rejon wodzisławski i raciborski: Termin: 27.05.2021 roku o godzinie 9:00 Forma: online Organizator: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach W celu dołączenia do spotkania będzie wymagane posiadanie komputera z dostępnem do […]

21 05'21

Seminarium Sieci Współpracy w ramach projektu: “Śląskie. Zawodowcy” rejon Siemianowic Śląskich, Zabrza i Bytomia

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w Seminariach Sieci Współpracy, które przygotowano dla pracodawców zainteresowanych przyjęciem na staż/praktykę zawodową uczniów w ramach projektu ‘Śląskie Zawodowcy’. Odbędą się 3 seminaria z podziałem wg lokalizacji: 1) rejon Siemianowic Śląskich, Zabrza i Bytomia, 2) rejon wodzisławski i raciborski, 3) rejon Katowic. Rejon Siemianowic Śląskich, Zabrza i Bytomia: Termin: 25.05.2021 roku o godzinie 10:00 […]

19 05'21

Wirtualna Konferencja Firm Rodzinnych 26 maja 2021 roku, godz. 11:00

Szanowni Państwo, przekazujemy zaproszenie otrzymane od Nova Praxis do udziału w Wirtualnej Konferencji Firm Rodzinnych, która odbędzie się 26 maja br. o godzinie 11:00 W ramach wydarzenia przygotowane są trzy panele tematyczne: 1) Aspekty prawne sukcesji — sesja prowadzona przez jednego z naszych partnerów — kancelarię prawną specjalizującą się w tematach sukcesji; 2) Aspekty finansowe sukcesji — sesja […]

06 05'21

SPOTKANIU INFORMACYJNYE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA GRANTU W PILOTAŻOWYM PROGRAMIE PRZEMYSŁ 4.0

Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania grantu w pilotażowym programie Przemysł 4.0. finansowanym ze środków unijnych w ramach programu Inteligentny Rozwój. Dla kogo? Spotkanie jest skierowane do potencjalnych odbiorców pilotażu, tj. małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną na terytorium Polski oraz posiadają plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji […]

26 04'21

Umorzenia subwencji w Tarczy Finansowej 1.0. od 29 kwietnia 2021 roku

Szanowni Państwo, informujemy, że 29 kwietnia 2021 r. rusza proces umarzenia otrzymanych subwencji w ramach Tarczy PFR 1.0. Co ważne – każdy przedsiębiorca, który otrzymał wypłatę subwencji, na złożenie wniosku ma maksymalnie 10 dni roboczych, licząc od dnia, w którym upłynął rok od wypłaty subwencji. Przykład: Pieniądze otrzymane w dniu 29 kwietnia 2020 r. skutkują koniecznością złożenia wniosku do 14 […]

23 04'21

Ważny komunikat dotyczący praktycznej nauki zawodu uczniów klas I-III

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do  wcześniejszych zapowiedzi oraz wczorajszych wypowiedzi  przedstawicieli rządu odnośnie stopniowego luzowania obowiązujących zasad, m.in. dotyczących ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek –  Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej – uprzejmie informuje o przygotowanych decyzjach umożliwiających uczniom m.in. klas I-III branżowych szkół I stopnia powrót do realizacji programu praktycznej nauki zawodu. Oznacza to, że […]

19 04'21

POWRÓT PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH KLAS III BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA NA PRAKTYKI

Informujemy, że uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 19 kwietnia będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu. (Dz. U. Poz. 701 Rozporządzenie MEN z dnia 15 kwietnia 2021r. §2: ust.2 pkt3 podpunkt) Uczniowie i […]

16 04'21

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu- nowa edycja

Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w Kursie pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, który jest organizowany przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Spotkania będą się odbywały online za pośrednictwem aplikacji Teams. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany w późniejszym terminie. Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędne jest posiadanie przez Państwa komputera z dostępem do Internetu. Do […]