Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

Konkurs „Bezpiecznie od Startu” dla uczniów zakładów rzemieślniczych


04 09'23

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach organizuje etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodów w rzemiośle. Uczestnikami Konkursu mogą być pracownicy młodociani zatrudnieni w  zakładach rzemieślniczych.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje:

 

  • Problematykę  prawa  oraz  bezpieczeństwa i  higieny  pracy  przewidzianą w podstawie programowej kształcenia w zawodach,
  • tematy z zakresu ergonomii, psychologii pracy, ochrony przeciwpożarowej,
  •  tematy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

Komisję konkursową stanowią przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy, Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

 

Etap regionalny konkursu odbędzie się  w dniu 18 października 2023 roku o godz. 10.00 – w siedzibie Izby.  

Termin nadsyłania zgłoszeń:  do 3 października 2023 roku.