Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

Zmiana opłat egzaminacyjnych


17 01'24

Szanowni Państwo,

Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach informuje Państwa o zmianie opłat egzaminacyjnych (Dz.U z 2020 r poz.2159), które będą obowiązywały w roku 2024.

Zgodnie z komunikatem z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. nastąpił wzrost cen o 11,4% (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wyniósł 111,4)

Po przeliczeniu, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii kwoty egzaminacyjne w bieżącym roku wynoszą:

 

Egzamin mistrzowski:     1 938,94 PLN

Egzamin czeladniczy:         969,46 PLN

Egzamin sprawdzający:     346,23 PLN