Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

WALNE ZGROMADZENIE CECHU 8 maja 2024


10 05'24

W dniu 8 maja w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Katowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków Cechu.

Podczas spotkania członkowie Cechu wybrali nowy Zarząd wraz z Prezesem oraz skład Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Cechu:

Prezes Andrzej Cichoń

Wice Prezes Eugeniusz Adamiec

Członkowie Zarządu:

Jacek Bara

Błażej Procek- Cechowicz

Antoni Ochojski

Dawid Suchanek

Jerzy Weindich

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Arkadiusz Kuś

Janusz Szaplański

Jan Swadźba

Dziękujmy wszystkim uczestnikom spotkania.
Dziękujemy Izbie za użyczenie sali i pomoc w organizacji spotkania.
Dziękujmy Panu Januszowi Patermanowi -Cafe Chopin za przepyszne ciasto