Facebook Logo

BEZPŁATNY PROGRAM PIP „BHP W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU MIĘSNEGO”-aktualizacja


10 04'19

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach przyjmuje zgłoszenia do udziału w ogólnopolskim programie prewencyjnym „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu mięsnego”, który będzie realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii  prewencyjno-kontrolnej “DOBRY PRZEPIS NA BEZPIECZEŃSTWO“.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie wszystkie firmy z województwa śląskiego zajmujące się produkcją, przetwórstwem, konserwowaniem mięsa i wyrobów z mięsa. Celem programu jest poprawa przestrzegania przepisów prawa pracy, pomoc pracodawcom w dostosowaniu zakładu do obowiązującego prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz upowszechnianie „dobrych praktyk” w zakresie bezpiecznej pracy.

BHP w zakładach przetwórstwa mięsa – karta zgłoszenia z załacznikami

PIP – Program prewencyjny BHP w zakładach przemysłu mięsnego