Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

Zmiany w harmonogramie egzaminów czeladniczych


25 10'21

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianami  w ustawie o systemie oświaty art.44q  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.), który mówi, że warunkiem ukończenia branżowej szkoły I stopnia jest nie tylko uzyskanie pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także konieczność przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeżeli uczeń jest pracownikiem młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika.

Zmienia się harmonogram egzaminów czeladniczych w 2022 roku.

Zgłoszenia uczniów do egzaminów przyjmujemy do 10 stycznia 2022r