Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach BHP


19 07'22

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach uprzejmie informuje,  że  organizuje   etap  regionalny jubileuszowej XX   edycji   Ogólnopolskiego   Konkursu  wiedzy o    zasadach  bezpieczeństwa  i   higieny   pracy   dla   uczniów  z   zakładów   rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD  STARTU”.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

  • regionalny w dniu 27 września 2022 roku o 10:00 – w siedzibie Izby,
  • ogólnokrajowy w dniu 20 października 2022 roku – w siedzibie ZRP w Warszawie.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Uczestnikami etapu regionalnego Konkursu są pracownicy  młodociani zatrudnieni  w  celu  nauki zawodu oraz uczniowie odbywający praktykę w zakładach rzemieślniczych, zgłoszeni przez Cechy.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje:

  • problematykę prawa  oraz  bezpieczeństwa i  higieny  pracy  przewidzianą w podstawie programowej kształcenia w zawodach,
  • tematy z zakresu ergonomii, psychologii pracy, ochrony przeciwpożarowej,
  • tematy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Komisję konkursową stanowią przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uczestników drogą e-mailową w terminie do 20 września 2022 roku.