Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

WAŻNA INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW KTÓRZY BĘDĄ ZATRUDNIAĆ MŁODOCIANYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


28 07'20

Proszę o zweryfikowanie wieku uczniów z którymi chcą Państwo zawrzeć umowę w roku szkolnym 2020/2021.

Jeśli uczeń do 1 września 2020 nie ukończy 15 roku życia do zawarcia umowy konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.