Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

WALNE ZGROMADZENIE CECHU


24 05'21

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Producentów Żywności w Katowicach
w dniu 18 czerwca 2021 r. na godz. 12.00
w siedzibie Cechu
W przypadku braku kworum podczas I terminu , II termin Walnego Zgromadzenia Członków Cechu ustalono na godz. 12.30