Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

Walne Zgromadzenie Cechu


20 08'20

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Producentów Żywności w Katowicach
w dniu 11 września 2020 r. na godz. 16.00
w siedzibie Cechu
W przypadku braku kworum podczas I terminu Walnego Zgromadzenia, II termin Walnego Zgromadzenia Członków Cechu ustalono na godz. 16.30