Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

Walne Zgromadzenie 11.09.2020r.


14 09'20

Szanowni Państwo,
Walne Zgromadzenie Cechu odbyło się 11 września 2020 r.
Podczas uroczystości Prezes Izby Rzemieślniczej Pan Jan Klimek wręczył nam Platynowy Medal im.Jana Kilińskiego nadany przez Związek Rzemiosła Polskiego.

Uroczystość zwieńczył tort z okazji 30-lecia naszego Cechu.

Dziękujemy za ufundowanie tortu Panu Januszowi Patermanowi członkowi naszego Cechu.

Izbie Rzemieślniczej dziękujemy za pomoc i udostępnienie sali.