Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

STAWKI 2021


07 01'21

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  w 2021 roku wynosi 2800,00 brutto natomiast stawka godzinowa w wyniesie 18,30 zł brutto.

Od stycznia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców wynosi: 3155,40 zł. 

Składki na ubezpieczenie społeczne w 2021 roku od podanej podstawy wynoszą:

emerytalne:                          19,52 %                615,93 zł

rentowe:                               8,00 %                   252,43 zł

chorobowe:                          2,45%                    77,31 zł

wypadkowe:                        wg stopy procentowej ustalonej dla danego zakładu

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego w 2021 r. zostanie ogłoszona w lutym tego roku

Składka na Fundusz Pracy w 2021 roku wynosi 77,31 zł

Stopa procentowa na FGŚP w 2021 roku wynosi 0,10%

Stawki uczniowskie za styczeń i luty 2021 r. pozostają bez zmian w stosunku do grudnia 2020, czyli:

 

I rok nauki                          258,45 zł.brutto        

II rok nauki                        310,14 zł brutto

III rok nauki                       361,83 zł brutto

Przyuczenie                      206,76 zł brutto

 

Zakłady zatrudniające  w 2020r.  średnio powyżej 10 pracowników zobowiązane są do złożenia informacji ZUS IWA w terminie do 31.01.2021r.