Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

Rok 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim


21 12'21

Sejmik Województwa Śląskiego zadecydował o ustanowieniu roku 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim. Ustanowienie roku powinno przyczynić się do popularyzacji tradycyjnego rzemiosła i stanowić inspirację do podjęcia partnerstwa przy organizacji inicjatyw i wydarzeń, co wpłynie na atrakcyjność regionu i poprawę jakości życia mieszkańców. W trakcie roku zaprezentowane zostaną zawody rzadkie, które powoli zanikają, jak również nowe, związane z nowymi technologiami.