Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

POWRÓT PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH KLAS III BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA NA PRAKTYKI


19 04'21

Informujemy, że uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 19 kwietnia będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu. (Dz. U. Poz. 701 Rozporządzenie MEN z dnia 15 kwietnia 2021r. §2: ust.2 pkt3 podpunkt)

Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu.

Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pełna treść komunikatu znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej :  Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)