Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

Pismo Zarządu Cechu do Prezesa Izby Rzemieślniczej


05 12'18

W imieniu Zarządu zostało wysłane dzisiaj pismo do Prezesa Izby Rzemieślniczej Jana Klimka z prośbą o zorganizowanie wspólnego spotkania przedstawicieli Cechów i Izby. Celem narady będzie wypracowanie wspólnego stanowiska względem planów podniesienia cen za energię elektryczną dla przedsiębiorców w przyszłym roku o około 40 %.

pismo