Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

NOMINACJE DO KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ IZBĘ RZEMIEŚLNICZĄ


19 02'20

Zarząd Cechu na posiedzeniu w dniu 29 stycznia podjął uchwałę o zgłoszeniu do konkursów organizowanych przez Izbę Rzemieślniczą:
Do konkursu Firma z Jakością Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach reprezentowany przez Pana dyrektora Jerzego Smogorzewskiego oraz firmę Nowa Łania Sp.z o.o.właściciela restauracji Łania w Chorzowie
Do konkursu Firma Rodzinna firmę Cafe Chopin Sp.z o.o. właściciela sieci kawiarni .