Facebook Logo

Nabór uczestników do projektu Adepci Rzemiosła 30+


22 11'21

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach informuje o naborze uczestników do nowego projektu aktywizującego osoby bezrobotne.