Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

Konferencja Polski Inkubator Rzemiosła


28 06'21

25 czerwca 2021 roku odbyła się konferencja pt. Polski Inkubator Rzemiosła. Organizatorem konferencji było Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Izba Rzemieślnicza w Katowicach. Ministerstwo Rozwoju reprezentowała Pani Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu oraz Pani Paulina Woźniecka – Naczelnik ds. Rzemiosła.

Pani Minister Olga Semeniuk prezentowała założenia projektu Pt. Polski Inkubator Rzemiosła, odnosząc się również do nowej Ustawy o Rzemiośle. W kolejnej części konferencji za pomocą aplikacji multimedialnej wysłuchaliśmy wystąpienia przedstawiciela Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pana Piotra Wasilewskiego.

Był również czas na dyskusję i zadawanie pytań. Rzemieślnicy pytali o wsparcie legislacyjne dla MŚP, zwiększenie roli doradców zawodowych w szkołach podstawowych oraz sposób podziału środków z budżetu Państwa przewidzianych w Polskim Inkubatorze Rzemiosła.