Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

Dyżur telefoniczny dla śląskich przedsiębiorców – Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS


27 04'20

Dyżur telefoniczny dla śląskich przedsiębiorców
W zakresie wsparcia realizowanego przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej
w najbliższy czwartek 30 kwietnia 2020 r.
od 12:00 do 14:00
pod numerem
32 34 90 626
Zakres udzielanych informacji:
Rozwiązania przewidziane w Tarczy Antykryzysowej 1.0 i 2.0 – wsparcie z ZUS, w tym:
 Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. (RDZ),
 Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (RSP-C),
 Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP-D),
 Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek (RDU),
ZAPRASZAMY