Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

DOTACJE NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ,W PRZEDSIĘBIORSTWIE -z ZUS


19 02'24

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE ZUS-BHP

DOTACJE NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Termin naboru wniosków w roku 2024: do 27 marca 2024

Kwoty i poziomy dofinansowania:

80% kosztów brutto, nie więcej niż 299 000 zł (projekt inwestycyjny).

Kto może skorzystać z programu:

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek (nie można mieć żadnych zaległości w ZUS i US).

 

Na co można uzyskać dotację:

Realizacja projektu inwestycyjnego powinna przyczynić się do zredukowania niekorzystnego oddziaływania przynajmniej jednego z wymienionych parametrów:

mikroklimat,

zapylenie,

hałas,

wibracje,

oświetlenie,

promieniowanie jonizujące i niejonizujące,

bezpieczeństwo,

obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego,

czynniki chemiczne,

czynniki biologiczne

 

W ramach projektów inwestycyjnych dofinansowanie obejmuje m.in. zakup i instalację:

 

 • Zakup i instalacja elektrycznych systemów oświetleniowych w celu zapewnienia zgodnych z aktualnymi normatywami parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy (bez ingerencji w wewnętrzny układ elektryczny opraw (dofinansowanie max 60 000 zł).

 

 • Zakup i instalacja urządzeń i centrali klimatyzacyjnych pod warunkiem występowania przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników mikroklimatu gorącego/zimnego na stanowiskach pracy spowodowanego emisją ciepła/zimna z maszyn i procesów technologicznych) (dofinansowanie max 200 000 zł).

 

Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej i miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej – obudowy, okapy, ssawki, dygestoria, komory laminarne, komory bezpiecznej pracy BSC, filtry, filtropochłaniacze, urządzenia do odpylania na sucho i na mokro, cyklony, elektrofiltry, wentylatory, czerpnie, wyrzutnie, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice, przewody i kształtki wentylacyjne, stoły do obróbki skrawaniem i spawania zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, urządzenia i elementy miejscowej wywiewnej wentylacji i filtracji powietrza, urządzenia wentylacji indywidualnej, itp. (dofinansowanie max 200 000 zł).

 • Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej (dofinansowanie max 200 000 zł).

 

 • Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np.: siatki ochronne, zabezpieczenia na krawędzi otworów w stropach, podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome – przejezdne (z wyłączeniem innych typów rusztowań) dofinansowanie max 40 000 zł.

 

 • Zakup i instalacja maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, przewoźne (dofinansowanie max 50 000 zł).

 

 • Zakup i instalacja urządzeń o udźwigu maksymalnym do 450 kg służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów, np.:
 1. ręczne wózki platformowe oraz platfrmowe dwunożycowe,
 2. schodołazy
 3. wciągniki,
 4. żurawiki,
 5. wciągarki,
 6. suwnice,
 7. chwytaki i manipulatory (samojezdne, prowadzone i podwieszane),
 8. wozidła prowadzone (o prędkości jezdnej do 6 km/h),
 9. wyciągi towarowe (windy dekarskie),
 10. dźwigi towarowe małe (bez prawa wstępu osób do kabiny)

k.egzoszkielety pasywne

Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w ww. zakresie nie może być większy niż 40.000 zł.

Nie podlegają dofinansowaniu: dodatkowe wyposażenie do urządzeń, owijarki i inne urządzenia do pakowania, dźwigniki (podnośniki) samochodowe, przenośniki rolkowe, taśmociągi, przenośniki i podnośniki automatyczne, podajniki, urządzenia dedykowane do jednej maszyny, układnice magazynowe, żurawie samojezdne, żurawie przenośne (przeładunkowe), urządzenia do transportu materiałów sypkich lub płynnych bez opakowania, urządzenia do magazynowania, urządzenia do poziomego i pionowego przemieszczania palet, urządzenia do transportu osób (w tym osób zmarłych).

 

 • Zakup urządzeń służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego:
 1. wózków jezdniowych do przemieszczania palet (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej wysokości unoszenia do 3,5 m) wyłącznie z napędem elektrycznym takie, jak: wózki prowadzone, podestowe,
 2. ręcznie prowadzonych ciągników do wózków, np. magazynowych (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej prędkości jezdnej do 6 km/h),
 3. urządzeń do transportu pionowego osób chorych, niepełnosprawnych, zmarłych w zakresie jednej kondygnacji, np. podnośniki rehabilitacyjne,
 4. schodołazów do transportu osób,
 5. zestawów do zrywki drewna (przyczepa leśna z żurawiem, bez ograniczenia udźwigu).

Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 40.000 zł.

Nie podlegają dofinansowaniu wózki widłowe z siedziskiem, wózki bez napędu elektrycznego, ciągniki rolnicze, minikoparki, mini ładowarki i inne urządzenia wielozadaniowe, urządzenia do transportu materiałów sypkich lub płynnych bez opakowania, urządzenia do transportu poziomego osób (w tym także osób zmarłych), pojazdy (osobowe, towarowe, specjalne) niepodlegające dozorowi technicznemu

 

 • Zakup wyposażenia stanowisk pracy, które ma na celu ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, szczególnie obciążenia o charakterze statycznym poprzez umożliwienie wykonywania pracy fizycznej w pozycji naprzemiennie, stojącej i siedzącej lub w pozycji stojącej z podparciem, z zachowaniem dobrej stabilności postawy. Dofinansowaniu podlegają istniejące stanowiska pracy, które ze względu na występujące duże obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego wymagają modernizacji. Możliwe jest dofinansowanie zakupu:
 1. specjalistycznych stołów (np. tapicerskich, spawalniczych) z automatyczną regulacją wysokości blatu w zakresie co najmniej 50 cm lub automatyczną regulacją odchylenia blatu min. 30 stopni (np. hydrauliczna, elektryczna),
 2. specjalistycznych stołów lub foteli dla pacjentów/klientów wykorzystywanych w gabinetach, np. medycznych, fizjoterapeutycznych, kosmetycznych, fryzjerskich. Stoły i fotele muszą posiadać funkcję automatycznej regulacji (np. hydrauliczna, elektryczna),
 3. stołów do balsamacji z automatyczną regulacją wysokości (elektryczna lub hydrauliczna).

Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 40.000 zł.

Nie podlegają dofinansowaniu krzesła biurowe, stoły biurowe i inne wyposażenie biurowe, koziołki i taborety, stoły będące częścią linii produkcyjnych, podnośniki magazynowe, konstrukcje i regały magazynowe, fotele stomatologiczne

.

 

Do Konkursu może przystąpić wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące wymagania formalne:

1) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz podatków;

2) nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;

3) nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;

4) nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.