Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

Bezpłatny program PIP „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu mięsnego”


27 02'19

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach przyjmuje zgłoszenia do udziału w ogólnopolskim programie prewencyjnym „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu mięsnego” – zapraszamy do uczestnictwa w programie wszystkie firmy z województwa śląskiego zajmujące się produkcją, przetwórstwem, konserwowaniem mięsa i wyrobów z mięsa. Celem programu jest poprawa przestrzegania przepisów prawa pracy, pomoc pracodawcom w dostosowaniu zakładu do obowiązującego prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz upowszechnianie „dobrych praktyk” w zakresie bezpiecznej pracy.
Szczegóły w załącznikach.

1.Karta zgłoszeniowa
2.Informację o programie ” BHP w zakładach przemysłu mięsnego”

BHP w zakładach przetwórstwa mięsa – karta zgłoszenia z załacznikami

PIP – Program prewencyjny BHP w zakładach przemysłu mięsnego