Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

Bezpłatne szkolenie ZUS i Izby Rzemieślniczej MŚP 4 lutego 2021 roku, godz. 10:00


28 01'21

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu  online pn.

’Co można zrobić w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Rozwiązania oferowane przez ZUS”

Sytuacja przedsiębiorców jest trudna i wielu z nich boryka się z problemem płynności finansowej. ZUS w we współpracy z Izbą Rzemieślniczą proponuje udział w szkoleniu, które pozwoli Państwu na zapoznanie się z zakresem możliwości oferowanym przez ZUS w kwestii opłacania składek/zaległości w ich opłacaniu lub odroczenia terminu płatności. Szkolenie jest bezpłatne.

Nie wymagamy rejestracji i podawania danych osobowych lub danych firmy, co zapewni Państwu komfort uczestnictwa. Informacje będą związane z pomocą dla przedsiębiorców w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii i w ramach standardowych procedur ZUS.

Wystarczy dołączyć poprzez link:

https://zus.webex.com/zus/j.php?MTID=meaaa9f5118efb1776cabbb2585ab9a08

Numer spotkania: 174 349 0411
Hasło spotkania:  tKkgNBKB422


WAŻNE:

Webinarium odbędzie się za pośrednictwem narzędzia Cisco Webex Meeting. Aby wziąć udział w webinarium niezbędne jest posiadanie przez Państwa komputera z dostępem do Internetu. 

 

Termin: czwartek 4 lutego 2021 r. od 10:00 do 12:00

Dołączyć do spotkania  można 10 min wcześniej.

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował zagadnienia:

  1. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek za okres od stycznia 2020r.).
  2. Rozłożenie zadłużenia na raty za okres do grudnia 2019r. (ulga niezwiązana z COVID-19).
  3. Rozłożenie na raty  należności za okres do grudnia 2019r. i od stycznia 2020r.
  4. Rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych.
  5. Odroczenie terminu płatności składek bieżących i przyszłych (ulga niezwiązana z COVID-19).
  6. Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę.

Webinarium poprowadzi ekspert ZUS.