Facebook Logo
Kontrast
A+
Rozmiar tekstu
Cech
Producentów
Żywności
Katowice

Walne Zgromadzenie Cechu 18.06.2021r


21 06'21

W dniu 18 czerwca w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Katowicach pod przewodnictwem Pana Prezesa Andrzeja Cichonia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu. w którym udział wzięli zrzeszeni Rzemieślnicy oraz zaproszeni Goście.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele Izby Rzemieślniczej: Prezes Izby Rzemieślniczej prof. Jan Klimek oraz Dyrektor Naczelny Grzegorz Miketa.
Dziękujmy wszystkim uczestnikom spotkania.
Dziękujemy Izbie za użyczenie sali i pomoc w organizacji spotkania.
Dziękujmy Panu Januszowi Patermanowi -Cafe Chopin